Dane personalne (DE)

W celu uzupełnienia danych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. * oznacza pola wymagane.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem po otrzymaniu danych.

  Dane osobowe

  Dane kontaktowe

  ADRES ZAMELDOWANIA

  ADRES KORESPONDENCYJNY (podać jeśli inny niż zameldowania)

  OSOBA KONTAKTOWA W RAZIE WYPADKU

  Pozostałe

  DOKUMENTY

  KONTO BANKOWE

  UBIÓR

  Załączniki

  Uwagi

  Zgoda RODO

  Klikając przycisk "Wyślij" wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunek twarzy w postaci fotografii) podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, w tym w dokumentach rekrutacyjnych, przez spółkę APN Plus Sp. z o.o., będących Współadministratorami moich danych osobowych do celów rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom, w tym pracodawcom użytkownikom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).