Jak napisać dobre CV

Tutaj znajdziesz odpowiedź i kilka wskazówek

CV, czyli Curriculum Vitae czy po polsku życiorys, to sposób na zaprezentowanie siebie przyszłemu pracodawcy, w tym wypadku nam – Agencji Pracy APN. Jest to dokument, który posłuży nam do wstępnej oceny, czy będziemy w stanie zaproponować Ci pracę zgodnie z Twoimi predyspozycjami. Warto zadbać o to, aby CV było napisane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i zachęciło nas do bezpośredniego spotkania.

Zasady konstruowania CV

 • Poszeregowanie informacji w odpowiednie kategorie (doświadczenie, kursy itp.). Rekruter nie może domyślać się, gdzie odnaleźć interesujące informacje.
 • Dostosowanie informacji zawartych w CV do wymagań stawianych przez pracodawcę. Jeśli konieczne jest np. wykształcenie wyższe techniczne, oznacza to, że właśnie ta informacja będzie wyszukiwana w CV.
 • Dołączenie krótkiego opisu obowiązków na poprzednich stanowiskach. Niekoniecznie we wszystkich branżach na stanowiskach o podobnych nazwach wykonywane są identyczne obowiązki. Osoba rekrutująca chce mieć pewność, czego dotyczy doświadczenie kandydata. Jasne sformułowanie, na czym polegały zadania wykonywane na poprzednim stanowisku, zwiększa szansę zainteresowania kandydatem.
 • Nieumieszczanie w CV nieformalnych zdjęć na plaży czy w przebraniu. Jest to źle widziane przez ewentualnych przyszłych pracodawców.
 • Nie wolno umieszczać informacji nieprawdziwych, na przykład o kursach, których się nie skończyło.

Podstawowe błędy:

 • Literówki, przejęzyczenia, niestaranność – osoba czytająca CV ocenia to, co widzi!
 • Udziwnienia, rozbudowane tabele, kolory. Nie wszystkie dokumenty otwierają się w ten sam sposób w innych programach. Może to uniemożliwić lub utrudnić czytanie CV przez osobę rekrutującą.
 • Niewspominanie o ważnych faktach, np. wysokich zdolnościach językowych w przypadku, gdy kandydat nie dysponuje certyfikatem.
 • Brak podstawowych informacji – data urodzenia, telefon kontaktowy, stopień znajomość języków obcych – to MUSI znaleźć się w CV.

Kwestie do rozstrzygnięcia

Czy wspominać o pracy niezarobkowej i przynależności do organizacji studenckich?

Są to cenne informacje, które warto zamieścić w CV. Świadczą o kreatywności i zaangażowaniu kandydata.

Czy wspominać o swoich cechach charakteru?

Zazwyczaj nie bierze się pod uwagę określeń charakteru podawanych przez kandydatów, gdyż większość osób wpisuje te same cechy bardzo popularne wśród aplikujących, tj. sumienność, doskonałe zdolności komunikacyjne, punktualność. Po pierwszej weryfikacji okazuje się, że z całą pewnością nie są to cechy specyficzne dla kandydata. Bardzo dobrym miejscem na wspomnienie o swoich cechach osobowości jest list motywacyjny. Można wówczas podeprzeć podawane cechy osobowości konkretnymi faktami, np. mówiąc o swoich zdolnościach organizacyjnych, przywołać informację o wielokrotnym zorganizowaniu konferencji oraz dołączyć referencje.

Części składające się na standardowe CV:

 • Dane personalne
 • Doświadczenie zawodowe
 • Wykształcenie
 • Kursy i szkolenia
 • Umiejętności dodatkowe
 • Zainteresowania
 • Klauzula o ochronie danych osobowych

Ewentualnie po danych personalnych można umieścić krótkie (około 5 zdań) podsumowanie zawodowe.

DANE PERSONALNE

W tej części należy koniecznie umieścić:

 • Imię i nazwisko.
 • Adres  zamieszkania
 • Numer telefonu komórkowego
 • Datę i miejsce urodzenia.
 • Zdjęcie – zawsze warto, żeby było, najlepiej przedstawiające nas w stroju formalnym, koniecznie z uśmiechem na twarzy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe jest najistotniejszym fragmentem CV. Należy koniecznie zaznaczyć:

 • Dokładne daty (niekonieczne z dokładnością co do dnia).
 • Nazwę pracodawcy.
 • Branżę.
 • Nazwę stanowiska.
 • Zakres czynności, zadań, obowiązków – jest to bardzo ważna część CV, niestety często pomijana przez kandydatów. Opisując swoje obowiązki, należy być bardzo konkretnym: jeśli podajesz informację, że jesteś spawaczem koniecznie podaj nazwę uprawnień, jakie posiadasz

WYKSZTAŁCENIE

Należy koniecznie zaznaczyć:

 • Dokładne daty (niekonieczne z dokładnością co do dnia).
 • Dokładne nazwy uczelni wraz z lokalizacją.
 • Kierunek oraz specjalizację, jeśli aplikant taką posiada.
 • Uzyskany tytuł lub zawód.

Nie trzeba wspominać rzeczy oczywistych, np. jeśli ukończyłeś studia, to wiadomo, że zdałeś maturę. Istotnym może okazać się jednak fakt, że matura była zdawana np. w języku angielskim.

SZKOLENIA, KURSY

 • Należy pamiętać o podaniu następujących elementów:
 • Dokładnych dat (z dokładnością co do dnia) – bardzo istotne jest, czy kurs trwał dwa dni czy rok.
 • Nazwy firm/instytucji, które przeprowadzały kurs.
 • Tematu szkolenia oraz ewentualnie uzyskany certyfikat.
 • Liczbie godzin szkoleniowych.

Nie podając tych informacji, poddaje się w wątpliwość rangę szkolenia.

UMIEJĘTNOŚCI  DODATKOWE

W tym fragmencie powinny znaleźć się informacje na temat zdolności językowych, obsługi komputera, prawa jazdy oraz innych specyficznych umiejętności. Należy wymienić wszystkie opanowane języki obce oraz koniecznie określić poziom ich znajomości przede wszystkim w mowie i rozumieniu.

ZAINTERESOWANIA

Warto pisać tylko o naprawdę ciekawych pasjach, które wyróżniają kandydata. Informacja typu „interesuję się kinem i dobrą książką” w zasadzie nic nie wnosi. Należy też uważać, by nie rozpisać się zanadto na temat swojego hobby!

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunek twarzy w postaci fotografii) podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, w tym w dokumentach rekrutacyjnych, przez spółkę APN Sp. z o.o. , będących Współadministratorami moich danych osobowych do celów rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom, w tym pracodawcom użytkownikom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).”

Pod klauzulą koniecznie trzeba się podpisać!

Powodzenia!

Czekamy na Twoje CV

APN