Poradniki i FAQ

poradnik pracy opole

Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób można wyjechać do Holandii za pośrednictwem firmy APN?

Zapraszamy na stronę www.apnpolska.pl – tutaj można wypełnić formularz zgłoszeniowy lub/i wysłać swoje CV. Formularz ten można również wypełnić na miejscu w biurze APN w Opolu. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w celu przedstawienia oferty bądź uzupełnienia danych, sprawdzenia znajomości języka obcego oraz weryfikacji posiadanych certyfikatów.

2. Gdzie można znaleźć wasze oferty pracy?

Najnowsze oferty pracy znajdują się zawsze na naszej stronie internetowej. Ogłaszamy się także na wybranych portalach internetowych. Dodatkowe informacje o ofertach i warunkach pracy można również uzyskać telefonicznie lub odwiedzając nasze biura.

3. Jakie dokumenty są wymagane, by wyjechać do pracy?

By wyjechać do pracy, konieczny jest ważny i nieuszkodzony dowód osobisty lub paszport oraz posiadanie konta bankowego. Mile widziane jest również zaświadczenie o niekaralności. Dodatkowym atutem są prawo jazdy, a także posiadane referencje i certyfikaty.

4. Czy muszę zgłosić się bezpośrednio w jednym z Państwa biur?

Nie choć będzie nam bardzo miło jeśli tak się stanie. Na miejscu podpisujemy umowę o skierowanie do pracy (w języku polskim). Udzielamy wówczas wszystkich niezbędnych informacji na temat danej oferty pracy, warunków mieszkaniowych i socjalnych.

5. Czy jest to praca legalna?

Oferowana przez nas praca jest w pełni legalna. APN posiada aktualne Certyfikaty MGPi PS. Z osobą kierowaną do pracy zawieramy legalną „Umowę w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych”, w której są podane warunki pracy oraz płacy itp. Nie pobieramy żadnych opłat za pośrednictwo pracy. Wynagrodzenia i czas pracy w naszej firmie są zgodne z ustawodawstwem holenderskim. Umowa o pracę tymczasową zawierana jest w Holandii z pracodawcą.

6. W jakich sektorach wasza firma oferuje pracę?

Oferujemy pracę we wszystkich sektorach holenderskiego rynku:

  • logistycznym
  • ogrodniczym
  • produkcyjnym

 

7. Jak długo trzeba czekać na wyjazd po zarejestrowaniu?

Po zarejestrowaniu dane kandydatów są sprawdzane pod kątem doświadczenia, dostępności i aktualnych ofert. Nie można podać dokładnej daty – wyjazd może odbyć się kilka dni, tydzień lub kilka tygodni po rejestracji. Rejestracja nie jest jednak gwarancją wyjazdu – niestety może zdarzyć się, iż nigdy nie uda się nam znaleźć oferty spełniającej Państwa oczekiwania, bądź Państwo nie spełnicie wymagań pracodawców.

8. Czy muszę być pełnoletni, aby wyjechać do pracy?

Tak. Tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mogą wyjechać do pracy za pośrednictwem naszej firmy.

9. Czy muszę posiadać numer BSN (Sofi) już przed wyjazdem?

Numer BSN (sofi) nie jest obowiązkowy w momencie wyjazdu do Holandii.
Jeśli osoba nie posiada takiego numeru, po przyjeździe do Holandii podpisuje dokumenty niezbędne do uzyskania numeru BSN (sofi).

10. Czy znajomość języka obcego i doświadczenie zawodowe jest wymagane, aby otrzymać ofertę pracy?

Wymienione powyżej atuty nie są warunkiem koniecznym, aczkolwiek potencjalnie zwiększają szanse na wyjazd i znalezienie stałej pracy.

11. Czy mogę wyjechać w grupie / w parze?

Liczba osób wyjeżdżających do pracy jest uwarunkowana liczbą ofert w danym tygodniu. Każda kandydatura jest rozpatrywana indywidualnie. Na etapie rejestracji nie możemy zagwarantować, że pojawi się oferta umożliwiająca wyjazd grupy lub pary.

12. Jaki jest minimalny okres pobytu?

Minimalny okres pobytu wynosi 6 tygodni. Większość pracodawców preferuje dłuższy czas współpracy.

13. Czy posiadacie oferty sezonowe dla studentów i osób jadących tylko na urlop?

W okresie letnim zdarzają się oferty krótkoterminowe na 2-3 tygodnie. Wynika to z faktu, że zakłady pracy, do których kierujemy pracowników tymczasowych, mają więcej zamówień, bądź stali pracownicy korzystają w tym czasie z urlopu.

14. W jakie dni organizowane są wyjazdy?

Wyjazdy do Holandii odbywają się głównie w sobotę. Zdarzają się czasami wyjazdy organizowane w każdy inny dzień tygodnia – w zależności od zapotrzebowania ze strony holenderskiej.

15. Czy można dojechać do Holandii własnym transportem ?

Tak, choć ze względu na bezpieczeństwo i logistyczną organizację preferujemy aby pierwszy wyjazd za naszym pośrednictwem odbył się przy udziale wskazanego przez nas przewoźnika.

16. Co muszę zabrać do Holandii?

Podczas podpisywania umowy kandydat otrzymuje dokładne wskazówki, co należy zabrać. Najczęściej są to:

  • ważny i nieuszkodzony paszport lub dowód osobisty,
  • oryginał sofi/BSN, prawo jazdy, uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
  • dokumenty bankowe (karta do bankomatu, numer konta, kod SWIFT),
  • buty robocze (z metalowymi noskami),
  • odzież ochronną (jeśli jest wymagana),
  • gotówka na pierwsze dwa tygodnie pobytu w Holandii.
17. Jak wyglądają mieszkania, ile osób jest w pokojach?

Zakwaterowanie obejmuje pokoje jedno- lub dwuosobowe – w mieszkaniach w bloku, bądź domach jednorodzinnych. Wszystkie mieszkania są wyposażone w kuchnie, łazienki, lodówki, sprzęt RTV, pralki oraz WIFI.

18. Czy można mieszkać w Holandii prywatnie?

W Holandii można wynająć mieszkanie prywatnie, wtedy trzeba brać pod uwagę własny transport do miejsca pracy. W przypadku osób, które wynajmują mieszkania APN, transport do pracy jest zapewniony przez firmę i jest bezpłatny.

19. Czy pracodawca zapewnia wyżywienie?

Nie, wyżywienie jest we własnym zakresie.

20. W jakiej formie będę otrzymywać wynagrodzenie?

Wynagrodzenie wypłacane jest co tydzień, w postaci przelewu na wskazany rachunek bankowy. Rachunek bankowy należy podać w polskim biurze przed wyjazdem. Pracownik otrzymuje również szczegółowe rozliczenie za przepracowany tydzień na wskazany adres e-mail (tzw. salaris).

21. Jakie konto bankowe muszę posiadać – polskie czy holenderskie?

Rodzaj konta bankowego zależy od decyzji osoby wyjeżdżającej. Akceptowane są zarówno rachunki w polskich bankach, jak i w bankach holenderskich.

Najistotniejsze jest posiadanie karty bankomatowej, która umożliwia dostęp do własnych środków pieniężnych oraz zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących rachunków bankowych: w Holandii – jeśli jest się na miejscu w Holandii i dokonuje się zmian rachunku bankowego – lub w biurze w Polsce – jeśli dokonuje się zmian będąc w Polsce.

22. Kiedy otrzymam pierwszy przelew po rozpoczęciu pracy?

Wypłatę otrzymuje się co tydzień. Pierwszy przelew pracownik dostaje pod koniec drugiego tygodnia (najczęściej jest to piątek). Wyjątkiem są osoby które nie posiadają wyrobionego numeru sofi (BSN) – wtedy swoją pierwszą wypłatę otrzymują po uzyskaniu z urzędu wyrobionego numeru BSN (w międzyczasie otrzymują część wypłaty).

23. Czy wynagrodzenie jest zależne od zlecenia czy liczby przepracowanych godzin?

Sposób naliczania wynagrodzenia jest uzależniony od stanowiska pracy i liczby przepracowanych godzin. Wynagrodzenia w naszej firmie są zgodne z ustawodawstwem holenderskim (CAO).

24. Czy od wynagrodzenia są odprowadzane wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Od kwoty wynagrodzenia za pracę brutto odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne (płacone przez pracownika i pracodawcę) oraz zaliczka na podatek dochodowy.

25. Czy jestem ubezpieczony?

Pracownik podejmując pracę na terenie Holandii musi być obowiązkowo ubezpieczony w trakcie pracy, jak i poza nią. Każdy pracownik zatrudniony przez APN podlega ubezpieczeniu. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie podstawowe, obejmujące kontakt z lekarzem w Holandii. APN proponuje przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy pracownik rezygnuje z ubezpieczenia, jakie zapewnia APN i ubezpiecza się we własnym zakresie, musi zabrać ze sobą kartę ubezpieczeniową (ubezpieczenie holenderskie) lub oryginały innych dokumentów potwierdzających ważność polisy.

26. Czy składki emerytalne są płacone od początku mojego zatrudnienia w Holandii?

Składka emerytalna jest zapewniona wszystkim pracownikom powyżej 21 lat, pracującym okres co najmniej 26 tygodni, bez przerwy nie dłuższej niż 3 miesiące, dla tej samej agencji. Składka ta zostaje automatycznie wpłacana na własne konto emerytalne każdego pracownika. Kontem tym zarządza Fundusz Emerytalny. Suma zgromadzona na tym koncie będzie stanowić podstawę do obliczenia kwoty emerytury. Po ukończeniu 65 roku życia kapitał zgromadzony będzie wypłacany comiesięcznie w postaci świadczenia emerytalnego. Jeżeli przerwa w zatrudnieniu wynosi więcej niż rok, należy od początku przepracować 26 tygodni.

27. Jak i kiedy mogę otrzymać rozliczenie roczne Jaroopgaaf?

Jaroopgaaf jest wysyłany przez holenderskich pracodawców na e-mail pracownika najczęściej na przełomie stycznia/lutego.

28. Czy wasza firma zajmuje się rozliczaniem holenderskiego podatku?

Tak,  firma APN zajmuje się również rozliczeniami podatku oraz innych świadczeń z Holandii.

Proces rekrutacyjny